เลือกโปรเซสเซอร์ 1
เลือกโปรเซสเซอร์ 2
เลือกการ์ดจอ1
เลือกการ์ดจอ2
GET FREE $100 Welcome Offer
BUY AND SELL BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH AND 27 MORE
BUY AND SELL BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH AND 27 MORE

การทดสอบและการวัดประสิทธิภาพสำหรับ CPU

เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของ CPU ที่เรียกว่า "เกณฑ์มาตรฐาน" จะดำเนินการ โปรแกรมการเปรียบเทียบจะทำการคำนวณพิเศษเพื่อกำหนดประสิทธิภาพและพลังของโปรเซสเซอร์ เราใช้เกณฑ์มาตรฐานเชิงทฤษฎีหรือสังเคราะห์ (เช่น Cinebench, Geekbench) รวมถึงเกณฑ์มาตรฐานของเกมจริง เพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์สามารถเปรียบเทียบกันได้อย่างแท้จริง เราจึงให้ความสำคัญกับการดำเนินการทดสอบที่ถูกต้อง ตลอดจนสถานะของโปรเซสเซอร์และระบบ เราใช้เกณฑ์มาตรฐานต่อไปนี้เพื่อวัดประสิทธิภาพของ CPU: