เลือกโปรเซสเซอร์ 1
เลือกโปรเซสเซอร์ 2
เลือกการ์ดจอ1
เลือกการ์ดจอ2
GET FREE $100 Welcome Offer
BUY AND SELL BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH AND 27 MORE
BUY AND SELL BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH AND 27 MORE
การจัดอันดับของ Intel
โปรเซสเซอร์
พิมพ์
เบ้า
ความถี่
แกน
TDP (PL1)
Turbo
วันที่วางจำหน่าย
1
โปรเซสเซอร์
พิมพ์
Mobile
เบ้า
BGA 1170
ความถี่
1.33 GHz
แกน
2
TDP (PL1)
3 W
Turbo
No turbo
วันที่วางจำหน่าย
Q4/2014
2
โปรเซสเซอร์
พิมพ์
Mobile
เบ้า
BGA 1170
ความถี่
1.46 GHz
แกน
1
TDP (PL1)
5 W
Turbo
No turbo
วันที่วางจำหน่าย
Q4/2013
3
โปรเซสเซอร์
พิมพ์
Mobile
เบ้า
BGA 1170
ความถี่
1.33 GHz
แกน
2
TDP (PL1)
6 W
Turbo
No turbo
วันที่วางจำหน่าย
Q4/2013
4
โปรเซสเซอร์
พิมพ์
Mobile
เบ้า
BGA 1170
ความถี่
1.46 GHz
แกน
2
TDP (PL1)
7 W
Turbo
No turbo
วันที่วางจำหน่าย
Q4/2013
5
โปรเซสเซอร์
พิมพ์
Mobile
เบ้า
BGA 1170
ความถี่
1.75 GHz
แกน
2
TDP (PL1)
8 W
Turbo
No turbo
วันที่วางจำหน่าย
Q4/2013
6
โปรเซสเซอร์
พิมพ์
Mobile
เบ้า
BGA 1170
ความถี่
1.91 GHz
แกน
4
TDP (PL1)
10 W
Turbo
No turbo
วันที่วางจำหน่าย
Q4/2013
7
โปรเซสเซอร์
พิมพ์
Mobile
เบ้า
N/A
ความถี่
1.33 GHz
แกน
4
TDP (PL1)
4 W
Turbo
1.83 GHz
วันที่วางจำหน่าย
Q1/2014
8
โปรเซสเซอร์
พิมพ์
Mobile
เบ้า
BGA 138
ความถี่
1.33 GHz
แกน
4
TDP (PL1)
4 W
Turbo
1.83 GHz
วันที่วางจำหน่าย
Q1/2014
9
โปรเซสเซอร์
พิมพ์
Mobile
เบ้า
BGA 592
ความถี่
1.33 GHz
แกน
4
TDP (PL1)
4 W
Turbo
1.83 GHz
วันที่วางจำหน่าย
Q1/2014
10
โปรเซสเซอร์
พิมพ์
Mobile
เบ้า
BGA 592
ความถี่
1.33 GHz
แกน
4
TDP (PL1)
4 W
Turbo
1.83 GHz
วันที่วางจำหน่าย
Q1/2014
11
โปรเซสเซอร์
พิมพ์
Mobile
เบ้า
BGA 592
ความถี่
1.33 GHz
แกน
4
TDP (PL1)
4 W
Turbo
2.16 GHz
วันที่วางจำหน่าย
Q2/2014
12
โปรเซสเซอร์
พิมพ์
Mobile
เบ้า
BGA 592
ความถี่
1.33 GHz
แกน
4
TDP (PL1)
4 W
Turbo
2.16 GHz
วันที่วางจำหน่าย
Q2/2014
13
โปรเซสเซอร์
พิมพ์
Mobile
เบ้า
BGA 1380
ความถี่
1.33 GHz
แกน
4
TDP (PL1)
4 W
Turbo
1.86 GHz
วันที่วางจำหน่าย
Q3/2013
14
โปรเซสเซอร์
พิมพ์
Mobile
เบ้า
BGA 592
ความถี่
1.33 GHz
แกน
4
TDP (PL1)
4 W
Turbo
1.83 GHz
วันที่วางจำหน่าย
Q3/2013
15
โปรเซสเซอร์
พิมพ์
Mobile
เบ้า
BGA 1380
ความถี่
1.33 GHz
แกน
4
TDP (PL1)
4 W
Turbo
1.86 GHz
วันที่วางจำหน่าย
Q1/2014
16
โปรเซสเซอร์
พิมพ์
Mobile
เบ้า
BGA 1380
ความถี่
1.33 GHz
แกน
4
TDP (PL1)
4 W
Turbo
1.83 GHz
วันที่วางจำหน่าย
Q1/2014
17
โปรเซสเซอร์
พิมพ์
Mobile
เบ้า
BGA 1380
ความถี่
1.46 GHz
แกน
4
TDP (PL1)
3.5 W
Turbo
2.39 GHz
วันที่วางจำหน่าย
Q3/2013
18
โปรเซสเซอร์
พิมพ์
Mobile
เบ้า
BGA 1380
ความถี่
1.50 GHz
แกน
4
TDP (PL1)
4 W
Turbo
2.41 GHz
วันที่วางจำหน่าย
Q3/2013
19
โปรเซสเซอร์
พิมพ์
Mobile
เบ้า
BGA 1380
ความถี่
1.46 GHz
แกน
4
TDP (PL1)
3.5 W
Turbo
2.39 GHz
วันที่วางจำหน่าย
Q1/2014
20
โปรเซสเซอร์
พิมพ์
Mobile
เบ้า
BGA 1380
ความถี่
1.49 GHz
แกน
4
TDP (PL1)
4 W
Turbo
2.41 GHz
วันที่วางจำหน่าย
Q1/2014


การเปรียบเทียบล่าสุด