เลือกโปรเซสเซอร์ 1
เลือกโปรเซสเซอร์ 2
เลือกการ์ดจอ1
เลือกการ์ดจอ2
GET FREE $100 Welcome Offer
BUY AND SELL BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH AND 27 MORE
BUY AND SELL BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH AND 27 MORE
AMD rating
โปรเซสเซอร์
พิมพ์
เบ้า
ความถี่
แกน
TDP (PL1)
Turbo
วันที่วางจำหน่าย
1
โปรเซสเซอร์
พิมพ์
desktop
เบ้า
FT3
ความถี่
1.00 GHz
แกน
2
TDP (PL1)
3.9 W
Turbo
No turbo
วันที่วางจำหน่าย
Q2/2013
2
โปรเซสเซอร์
พิมพ์
Mobile
เบ้า
FT3
ความถี่
1.00 GHz
แกน
2
TDP (PL1)
8 W
Turbo
No turbo
วันที่วางจำหน่าย
Q2/2013
3
โปรเซสเซอร์
พิมพ์
Mobile
เบ้า
FT3
ความถี่
1.00 GHz
แกน
4
TDP (PL1)
8 W
Turbo
No turbo
วันที่วางจำหน่าย
Q4/2013
4
โปรเซสเซอร์
พิมพ์
Mobile
เบ้า
FT3
ความถี่
1.00 GHz
แกน
4
TDP (PL1)
8 W
Turbo
1.40 GHz
วันที่วางจำหน่าย
Q2/2013
5
โปรเซสเซอร์
พิมพ์
Mobile
เบ้า
FP4
ความถี่
2.20 GHz
แกน
2
TDP (PL1)
15 W
Turbo
2.50 GHz
วันที่วางจำหน่าย
Q2/2017
6
โปรเซสเซอร์
พิมพ์
Mobile
เบ้า
FP4
ความถี่
1.60 GHz
แกน
2
TDP (PL1)
6 W
Turbo
2.40 GHz
วันที่วางจำหน่าย
Q1/2019
7
โปรเซสเซอร์
พิมพ์
Mobile
เบ้า
FP4
ความถี่
2.40 GHz
แกน
2
TDP (PL1)
15 W
Turbo
2.80 GHz
วันที่วางจำหน่าย
Q2/2017
8
โปรเซสเซอร์
พิมพ์
Mobile
เบ้า
FP4
ความถี่
2.50 GHz
แกน
2
TDP (PL1)
15 W
Turbo
2.90 GHz
วันที่วางจำหน่าย
Q2/2017
9
โปรเซสเซอร์
พิมพ์
Mobile
เบ้า
FP4
ความถี่
1.80 GHz
แกน
2
TDP (PL1)
6 W
Turbo
2.70 GHz
วันที่วางจำหน่าย
Q1/2019
10
โปรเซสเซอร์
พิมพ์
Mobile
เบ้า
FP4
ความถี่
2.60 GHz
แกน
2
TDP (PL1)
15 W
Turbo
3.00 GHz
วันที่วางจำหน่าย
Q3/2018
11
โปรเซสเซอร์
พิมพ์
Mobile
เบ้า
AM1
ความถี่
1.80 GHz
แกน
4
TDP (PL1)
-
Turbo
No turbo
วันที่วางจำหน่าย
Q2/2015
12
โปรเซสเซอร์
พิมพ์
Mobile
เบ้า
FM2+
ความถี่
2.20 GHz
แกน
2
TDP (PL1)
17 W
Turbo
3.00 GHz
วันที่วางจำหน่าย
Q2/2014
13
โปรเซสเซอร์
พิมพ์
Mobile
เบ้า
FM2+
ความถี่
2.20 GHz
แกน
2
TDP (PL1)
17 W
Turbo
3.00 GHz
วันที่วางจำหน่าย
Q2/2014
14
โปรเซสเซอร์
พิมพ์
Mobile
เบ้า
FM2+
ความถี่
1.90 GHz
แกน
4
TDP (PL1)
19 W
Turbo
3.20 GHz
วันที่วางจำหน่าย
Q2/2014
15
โปรเซสเซอร์
พิมพ์
Mobile
เบ้า
FM2+
ความถี่
2.10 GHz
แกน
4
TDP (PL1)
19 W
Turbo
3.30 GHz
วันที่วางจำหน่าย
Q2/2014
16
โปรเซสเซอร์
พิมพ์
Mobile
เบ้า
FM2+
ความถี่
2.50 GHz
แกน
4
TDP (PL1)
35 W
Turbo
3.00 GHz
วันที่วางจำหน่าย
Q2/2014
17
โปรเซสเซอร์
พิมพ์
Mobile
เบ้า
FM2+
ความถี่
3.50 GHz
แกน
4
TDP (PL1)
95 W
Turbo
3.80 GHz
วันที่วางจำหน่าย
Q1/2014
18
โปรเซสเซอร์
พิมพ์
Mobile
เบ้า
FM2+
ความถี่
3.50 GHz
แกน
4
TDP (PL1)
65 W
Turbo
3.90 GHz
วันที่วางจำหน่าย
Q1/2014
19
โปรเซสเซอร์
พิมพ์
Mobile
เบ้า
FM2+
ความถี่
3.70 GHz
แกน
4
TDP (PL1)
95 W
Turbo
4.00 GHz
วันที่วางจำหน่าย
Q1/2014
20
โปรเซสเซอร์
พิมพ์
Mobile
เบ้า
FM2+
ความถี่
3.90 GHz
แกน
4
TDP (PL1)
95 W
Turbo
4.10 GHz
วันที่วางจำหน่าย
Q2/2015


การเปรียบเทียบล่าสุด