เลือกโปรเซสเซอร์ 1
เลือกโปรเซสเซอร์ 2
เลือกการ์ดจอ1
เลือกการ์ดจอ2
GET FREE $100 Welcome Offer
BUY AND SELL BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH AND 27 MORE
BUY AND SELL BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH AND 27 MORE
การจัดอันดับของ Apple
โปรเซสเซอร์
พิมพ์
เบ้า
ความถี่
แกน
TDP (PL1)
Turbo
วันที่วางจำหน่าย
1
โปรเซสเซอร์
พิมพ์
Mobile
เบ้า
N/A
ความถี่
3.23 GHz
แกน
6
TDP (PL1)
8.5 W
Turbo
No turbo
วันที่วางจำหน่าย
Q3/2021
2
โปรเซสเซอร์
พิมพ์
Mobile
เบ้า
N/A
ความถี่
3.00 GHz
แกน
6
TDP (PL1)
7 W
Turbo
No turbo
วันที่วางจำหน่าย
Q3/2020
3
โปรเซสเซอร์
พิมพ์
Mobile
เบ้า
N/A
ความถี่
1.80 GHz
แกน
6
TDP (PL1)
6 W
Turbo
2.65 GHz
วันที่วางจำหน่าย
Q3/2019
4
โปรเซสเซอร์
พิมพ์
Mobile
เบ้า
N/A
ความถี่
1.59 GHz
แกน
6
TDP (PL1)
6 W
Turbo
2.49 GHz
วันที่วางจำหน่าย
Q3/2018
5
โปรเซสเซอร์
พิมพ์
Mobile
เบ้า
N/A
ความถี่
1.59 GHz
แกน
8
TDP (PL1)
15 W
Turbo
2.49 GHz
วันที่วางจำหน่าย
Q3/2018
6
โปรเซสเซอร์
พิมพ์
Mobile
เบ้า
N/A
ความถี่
1.59 GHz
แกน
8
TDP (PL1)
15 W
Turbo
2.49 GHz
วันที่วางจำหน่าย
Q1/2020
7
โปรเซสเซอร์
พิมพ์
Mobile
เบ้า
N/A
ความถี่
1.42 GHz
แกน
6
TDP (PL1)
8 W
Turbo
2.39 GHz
วันที่วางจำหน่าย
Q3/2017
8
โปรเซสเซอร์
พิมพ์
Mobile
เบ้า
N/A
ความถี่
1.30 GHz
แกน
4
TDP (PL1)
5 W
Turbo
2.34 GHz
วันที่วางจำหน่าย
Q3/2016
9
โปรเซสเซอร์
พิมพ์
Mobile
เบ้า
N/A
ความถี่
1.30 GHz
แกน
6
TDP (PL1)
8 W
Turbo
2.38 GHz
วันที่วางจำหน่าย
Q2/2017
10
โปรเซสเซอร์
พิมพ์
Mobile
เบ้า
N/A
ความถี่
1.85 GHz
แกน
2
TDP (PL1)
5 W
Turbo
No turbo
วันที่วางจำหน่าย
Q3/2015
11
โปรเซสเซอร์
พิมพ์
Mobile
เบ้า
N/A
ความถี่
2.16 GHz
แกน
2
TDP (PL1)
8 W
Turbo
2.26 GHz
วันที่วางจำหน่าย
Q3/2015
12
โปรเซสเซอร์
พิมพ์
Mobile
เบ้า
N/A
ความถี่
1.10 GHz
แกน
2
TDP (PL1)
5 W
Turbo
1.50 GHz
วันที่วางจำหน่าย
Q3/2014
13
โปรเซสเซอร์
พิมพ์
Mobile
เบ้า
N/A
ความถี่
1.50 GHz
แกน
3
TDP (PL1)
8 W
Turbo
No turbo
วันที่วางจำหน่าย
Q3/2014
14
โปรเซสเซอร์
พิมพ์
Mobile
เบ้า
N/A
ความถี่
1.30 GHz
แกน
2
TDP (PL1)
-
Turbo
1.40 GHz
วันที่วางจำหน่าย
Q3/2013
15
โปรเซสเซอร์
พิมพ์
Mobile
เบ้า
N/A
ความถี่
3.50 GHz
แกน
8
TDP (PL1)
15 W
Turbo
No turbo
วันที่วางจำหน่าย
Q1/2022
16
โปรเซสเซอร์
พิมพ์
Mobile
เบ้า
N/A
ความถี่
3.20 GHz
แกน
8
TDP (PL1)
15 W
Turbo
No turbo
วันที่วางจำหน่าย
Q4/2020


การเปรียบเทียบล่าสุด