เลือกโปรเซสเซอร์ 1
เลือกโปรเซสเซอร์ 2
เลือกการ์ดจอ1
เลือกการ์ดจอ2
GET FREE $100 Welcome Offer
BUY AND SELL BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH AND 27 MORE
BUY AND SELL BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH AND 27 MORE

การทดสอบและการวัดประสิทธิภาพสำหรับ GPU (การ์ดวิดีโอ)

เพื่อกำหนดประสิทธิภาพของกราฟิกการ์ดจึงเรียกว่า "เกณฑ์มาตรฐาน" ซอฟต์แวร์เกณฑ์มาตรฐานดำเนินการคำนวณพิเศษเพื่อกำหนดประสิทธิภาพของกราฟิกการ์ด เราใช้เกณฑ์มาตรฐานเชิงทฤษฎีหรือสังเคราะห์ (เช่น เครื่องหมาย 3 มิติ) เช่นเดียวกับเกณฑ์มาตรฐานของเกมจริง เพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเปรียบเทียบกันได้อย่างแท้จริง เราให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานที่ถูกต้อง ตลอดจนสภาพของการ์ดกราฟิกและระบบ เราใช้เกณฑ์มาตรฐานต่อไปนี้เพื่อวัดประสิทธิภาพของกราฟิกการ์ด: