เลือกโปรเซสเซอร์ 1
เลือกโปรเซสเซอร์ 2
เลือกการ์ดจอ1
เลือกการ์ดจอ2
GET FREE $100 Welcome Offer
BUY AND SELL BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH AND 27 MORE
BUY AND SELL BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH AND 27 MORE
เรตติ้งการ์ดจอ
โปรเซสเซอร์
TDP
ขนาดหน่วยความจำ
คะแนน
ความเร็วนาฬิกา
ประเภทหน่วยความจำ
ราคา
1
โปรเซสเซอร์
TDP
Desktop
ขนาดหน่วยความจำ
2 GB
คะแนน
97%
ความเร็วนาฬิกา
1.100 GHz
ประเภทหน่วยความจำ
GDDR5
ราคา
--
2
โปรเซสเซอร์
TDP
50 W
ขนาดหน่วยความจำ
4 GB
คะแนน
99%
ความเร็วนาฬิกา
1.100 GHz
ประเภทหน่วยความจำ
GDDR5
ราคา
--
3
โปรเซสเซอร์
TDP
130 W
ขนาดหน่วยความจำ
8 GB
คะแนน
91%
ความเร็วนาฬิกา
1.607 GHz
ประเภทหน่วยความจำ
GDDR6
ราคา
--
4
โปรเซสเซอร์
TDP
130 W
ขนาดหน่วยความจำ
4 GB
คะแนน
100%
ความเร็วนาฬิกา
1.607 GHz
ประเภทหน่วยความจำ
GDDR6
ราคา
--
5
โปรเซสเซอร์
TDP
130 W
ขนาดหน่วยความจำ
8 GB
คะแนน
100%
ความเร็วนาฬิกา
1.607 GHz
ประเภทหน่วยความจำ
GDDR6
ราคา
--
6
โปรเซสเซอร์
TDP
130 W
ขนาดหน่วยความจำ
4 GB
คะแนน
92%
ความเร็วนาฬิกา
1.685 GHz+ 5 %
ประเภทหน่วยความจำ
GDDR6
ราคา
--
7
โปรเซสเซอร์
TDP
130 W
ขนาดหน่วยความจำ
8 GB
คะแนน
93%
ความเร็วนาฬิกา
1.685 GHz+ 5 %
ประเภทหน่วยความจำ
GDDR6
ราคา
--
8
โปรเซสเซอร์
TDP
130 W
ขนาดหน่วยความจำ
8 GB
คะแนน
96%
ความเร็วนาฬิกา
1.607 GHz
ประเภทหน่วยความจำ
GDDR6
ราคา
--
9
โปรเซสเซอร์
TDP
130 W
ขนาดหน่วยความจำ
8 GB
คะแนน
99%
ความเร็วนาฬิกา
1.685 GHz+ 5 %
ประเภทหน่วยความจำ
GDDR6
ราคา
--
10
โปรเซสเซอร์
TDP
130 W
ขนาดหน่วยความจำ
4 GB
คะแนน
100%
ความเร็วนาฬิกา
1.647 GHz+ 2 %
ประเภทหน่วยความจำ
GDDR6
ราคา
--
11
โปรเซสเซอร์
TDP
Desktop
ขนาดหน่วยความจำ
8 GB
คะแนน
97%
ความเร็วนาฬิกา
1.647 GHz+ 2 %
ประเภทหน่วยความจำ
GDDR6
ราคา
--
12
โปรเซสเซอร์
TDP
130 W
ขนาดหน่วยความจำ
4 GB
คะแนน
95%
ความเร็วนาฬิกา
1.647 GHz+ 2 %
ประเภทหน่วยความจำ
GDDR6
ราคา
--
13
โปรเซสเซอร์
TDP
130 W
ขนาดหน่วยความจำ
8 GB
คะแนน
90%
ความเร็วนาฬิกา
1.647 GHz+ 2 %
ประเภทหน่วยความจำ
GDDR6
ราคา
--
14
โปรเซสเซอร์
TDP
130 W
ขนาดหน่วยความจำ
4 GB
คะแนน
91%
ความเร็วนาฬิกา
1.607 GHz
ประเภทหน่วยความจำ
GDDR6
ราคา
--
15
โปรเซสเซอร์
TDP
130 W
ขนาดหน่วยความจำ
8 GB
คะแนน
99%
ความเร็วนาฬิกา
1.607 GHz
ประเภทหน่วยความจำ
GDDR6
ราคา
--
16
โปรเซสเซอร์
TDP
130 W
ขนาดหน่วยความจำ
4 GB
คะแนน
91%
ความเร็วนาฬิกา
1.647 GHz+ 2 %
ประเภทหน่วยความจำ
GDDR6
ราคา
--
17
โปรเซสเซอร์
TDP
130 W
ขนาดหน่วยความจำ
8 GB
คะแนน
94%
ความเร็วนาฬิกา
1.647 GHz+ 2 %
ประเภทหน่วยความจำ
GDDR6
ราคา
--
18
โปรเซสเซอร์
TDP
130 W
ขนาดหน่วยความจำ
4 GB
คะแนน
91%
ความเร็วนาฬิกา
1.685 GHz+ 5 %
ประเภทหน่วยความจำ
GDDR6
ราคา
--
19
โปรเซสเซอร์
TDP
130 W
ขนาดหน่วยความจำ
8 GB
คะแนน
100%
ความเร็วนาฬิกา
1.685 GHz+ 5 %
ประเภทหน่วยความจำ
GDDR6
ราคา
--
20
โปรเซสเซอร์
TDP
130 W
ขนาดหน่วยความจำ
4 GB
คะแนน
97%
ความเร็วนาฬิกา
1.607 GHz
ประเภทหน่วยความจำ
GDDR6
ราคา
--


การเปรียบเทียบล่าสุด