เลือกโปรเซสเซอร์ 1
เลือกโปรเซสเซอร์ 2
เลือกการ์ดจอ1
เลือกการ์ดจอ2
GET FREE $100 Welcome Offer
BUY AND SELL BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH AND 27 MORE
BUY AND SELL BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH AND 27 MORE
Nvidia rating
โปรเซสเซอร์
TDP
ขนาดหน่วยความจำ
คะแนน
ความเร็วนาฬิกา
ประเภทหน่วยความจำ
ราคา
1
โปรเซสเซอร์
TDP
Desktop
ขนาดหน่วยความจำ
2 GB
คะแนน
98%
ความเร็วนาฬิกา
1.290 GHz+ 5 %
ประเภทหน่วยความจำ
GDDR5
ราคา
--
2
โปรเซสเซอร์
TDP
30 W
ขนาดหน่วยความจำ
2 GB
คะแนน
99%
ความเร็วนาฬิกา
1.290 GHz+ 5 %
ประเภทหน่วยความจำ
GDDR5
ราคา
--
3
โปรเซสเซอร์
TDP
30 W
ขนาดหน่วยความจำ
2 GB
คะแนน
95%
ความเร็วนาฬิกา
1.290 GHz+ 5 %
ประเภทหน่วยความจำ
GDDR5
ราคา
--
4
โปรเซสเซอร์
TDP
30 W
ขนาดหน่วยความจำ
2 GB
คะแนน
93%
ความเร็วนาฬิกา
1.265 GHz+ 3 %
ประเภทหน่วยความจำ
GDDR5
ราคา
--
5
โปรเซสเซอร์
TDP
30 W
ขนาดหน่วยความจำ
2 GB
คะแนน
97%
ความเร็วนาฬิกา
1.252 GHz+ 2 %
ประเภทหน่วยความจำ
GDDR5
ราคา
--
6
โปรเซสเซอร์
TDP
30 W
ขนาดหน่วยความจำ
2 GB
คะแนน
99%
ความเร็วนาฬิกา
1.265 GHz+ 3 %
ประเภทหน่วยความจำ
GDDR5
ราคา
--
7
โปรเซสเซอร์
TDP
30 W
ขนาดหน่วยความจำ
2 GB
คะแนน
94%
ความเร็วนาฬิกา
1.265 GHz+ 3 %
ประเภทหน่วยความจำ
GDDR5
ราคา
--
8
โปรเซสเซอร์
TDP
30 W
ขนาดหน่วยความจำ
2 GB
คะแนน
96%
ความเร็วนาฬิกา
1.265 GHz+ 3 %
ประเภทหน่วยความจำ
GDDR5
ราคา
--
9
โปรเซสเซอร์
TDP
30 W
ขนาดหน่วยความจำ
2 GB
คะแนน
100%
ความเร็วนาฬิกา
1.265 GHz+ 3 %
ประเภทหน่วยความจำ
GDDR5
ราคา
--
10
โปรเซสเซอร์
TDP
30 W
ขนาดหน่วยความจำ
2 GB
คะแนน
100%
ความเร็วนาฬิกา
1.265 GHz+ 3 %
ประเภทหน่วยความจำ
GDDR5
ราคา
--
11
โปรเซสเซอร์
TDP
30 W
ขนาดหน่วยความจำ
2 GB
คะแนน
94%
ความเร็วนาฬิกา
1.265 GHz+ 3 %
ประเภทหน่วยความจำ
GDDR5
ราคา
--
12
โปรเซสเซอร์
TDP
30 W
ขนาดหน่วยความจำ
2 GB
คะแนน
92%
ความเร็วนาฬิกา
1.265 GHz+ 3 %
ประเภทหน่วยความจำ
GDDR5
ราคา
--
13
โปรเซสเซอร์
TDP
30 W
ขนาดหน่วยความจำ
2 GB
คะแนน
95%
ความเร็วนาฬิกา
1.265 GHz+ 3 %
ประเภทหน่วยความจำ
GDDR5
ราคา
--
14
โปรเซสเซอร์
TDP
30 W
ขนาดหน่วยความจำ
2 GB
คะแนน
90%
ความเร็วนาฬิกา
1.228 GHz
ประเภทหน่วยความจำ
GDDR5
ราคา
--
15
โปรเซสเซอร์
TDP
30 W
ขนาดหน่วยความจำ
2 GB
คะแนน
97%
ความเร็วนาฬิกา
1.228 GHz
ประเภทหน่วยความจำ
GDDR5
ราคา
--
16
โปรเซสเซอร์
TDP
30 W
ขนาดหน่วยความจำ
2 GB
คะแนน
95%
ความเร็วนาฬิกา
1.252 GHz+ 2 %
ประเภทหน่วยความจำ
GDDR5
ราคา
--
17
โปรเซสเซอร์
TDP
30 W
ขนาดหน่วยความจำ
2 GB
คะแนน
96%
ความเร็วนาฬิกา
1.227 GHz
ประเภทหน่วยความจำ
GDDR5
ราคา
--
18
โปรเซสเซอร์
TDP
30 W
ขนาดหน่วยความจำ
2 GB
คะแนน
97%
ความเร็วนาฬิกา
1.227 GHz
ประเภทหน่วยความจำ
GDDR5
ราคา
--
19
โปรเซสเซอร์
TDP
30 W
ขนาดหน่วยความจำ
2 GB
คะแนน
96%
ความเร็วนาฬิกา
1.227 GHz
ประเภทหน่วยความจำ
GDDR5
ราคา
--
20
โปรเซสเซอร์
TDP
30 W
ขนาดหน่วยความจำ
2 GB
คะแนน
100%
ความเร็วนาฬิกา
1.252 GHz+ 2 %
ประเภทหน่วยความจำ
GDDR5
ราคา
--


การเปรียบเทียบล่าสุด