Chọn bộ xử lý 1
Chọn bộ xử lý 2
Chọn thẻ video 1
Chọn thẻ video 2
GET FREE $100 Welcome Offer
BUY AND SELL BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH AND 27 MORE
BUY AND SELL BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH AND 27 MORE

Kiểm tra và điểm chuẩn cho CPU

Để xác định hiệu suất của CPU, cái gọi là "điểm chuẩn" được thực hiện. Chương trình đo điểm chuẩn thực hiện các phép tính đặc biệt để xác định hiệu suất và sức mạnh của bộ xử lý. Chúng tôi sử dụng cái gọi là điểm chuẩn lý thuyết hoặc điểm chuẩn tổng hợp (ví dụ: Cinebench, Geekbench) cũng như điểm chuẩn trò chơi thực. Để đảm bảo khả năng so sánh thực sự của các kết quả, chúng tôi chú ý đến việc thực hiện chính xác các thử nghiệm, cũng như trạng thái của bộ xử lý và hệ thống. Chúng tôi sử dụng các điểm chuẩn sau để đo hiệu suất CPU: