Chọn bộ xử lý 1
Chọn bộ xử lý 2
Chọn thẻ video 1
Chọn thẻ video 2
GET FREE $100 Welcome Offer
BUY AND SELL BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH AND 27 MORE
BUY AND SELL BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH AND 27 MORE

Các bài kiểm tra và điểm chuẩn cho GPU (thẻ video)

Để xác định hiệu suất của card đồ họa, người ta thực hiện cái gọi là "điểm chuẩn". Phần mềm điểm chuẩn thực hiện các phép tính đặc biệt để xác định hiệu suất của card đồ họa. Chúng tôi sử dụng cái gọi là điểm chuẩn lý thuyết hoặc điểm chuẩn tổng hợp (ví dụ: 3D Mark) cũng như điểm chuẩn trò chơi thực. Để đảm bảo kết quả có thể so sánh thực tế, chúng tôi chú ý đến việc thực hiện đúng các điểm chuẩn cũng như tình trạng của cạc đồ họa và hệ thống. Chúng tôi sử dụng các điểm chuẩn sau để đo hiệu suất của cạc đồ họa: